"DIA-CURE"

TERAPIA PACIENȚILOR CU DIABET ZAHARAT CU CELULE AUTOLOGE OBȚINUTE PRIN TRANSDIFERENȚIEREA CELULELOR HEPATICE


MINISTERUL EDUCAȚIEI
Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti
Institutul de Cercetari Stiintifice Medicale „Nicolae Cajal”

Broșură rezultate proiect

Proiectul DiaCure a avut ca premise elemente de cercetare fundamentală vizând organogeneza ficatului și a pancreasului. Acesta a oferit o abordare nouă de generare de țesuturi autologe, în care pacientul diabetic poate servi și ca donator al propriului său țesut terapeutic și astfel, s-au pus bazele unei potențiale vindecări pentru o boală care afectează sute de milioane de pacienți din întreaga lume. Proiectul DiaCure a crescut gradul de cunoaștere în domeniul transdiferențierii celulelor hepatice în celule pancreatice


 1. Eficiența procesului este aceeași, indiferent de sexul, vârsta sau starea metabolică a pacientului
 2. O biopsie hepatică de mici dimensiuni este suficientă pentru a obține miliarde de celule care pot fi utilizate imediat sau stocare în biobancă, fără pierderea fenotipului lor original
 3. Cultura celulară 3D, în special în minibioreactoare, permite păstrarea fenotipului celulei mature
 4. Funcția celulei producătoare de insulină obținute poate fi analizată cu ușurință prin implantarea in vivo într-un sediu tisular accesibil, precum localizarea subcutanată, prin implantarea celulelor cultivate împreună cu celule care secretă VEGFA.

 • 16 Articole științifice în reviste ISI
 • 8 Comunicări științifice la conferințe naționale si internaționale
 • 2 Aplicații pentru brevet
 • 2 Workshop-uri
 • Ghid Procedural
 • Website
 • Echipamente achiziționate in proiect