"DIA-CURE"

TERAPIA PACIENȚILOR CU DIABET ZAHARAT CU CELULE AUTOLOGE OBȚINUTE PRIN TRANSDIFERENȚIEREA CELULELOR HEPATICE


MINISTERUL EDUCAȚIEI
Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti
Institutul de Cercetari Stiintifice Medicale „Nicolae Cajal”

Obiectivul strategic al proiectului DiaCure a vizat dezvoltarea infrastructurii și creșterea implicării de lungă durată a oamenilor de știință români de la Institutul de Cercetari Stiintifice Medicale „Nicolae Cajal” din Universitatea Titu Maiorescu în domeniul de cercetare al medicinei regenerative cu aplicații în diabetul zaharat. Colaborarea științifică internațională la înalt nivel a contribuit la creșterea interesului personalului de cercetare pentru valorificarea întregii capacități de lucru și orientarea acesteia către un domeniu nou al medicinei regenerative și al terapiei de substituție celulară pentru diabet, având la bază principii care ar putea fi aplicate în viitor și pentru alte boli degenerative. Principalul obiectiv științific al proiectului DiaCure a fost depășirea limitărilor actuale în terapia de substituție celulară pentru diabetici prin generarea unei abordări de transdiferențiere/reprogramare care convertește celulele hepatice în celule beta-like producătoare de insulină, utilizand celukle derivate de la donatori de diferite varste si cu diferite stadii metabolice. Ca atare, grupurile de cercetare din România au fost expuse la o multitudine de abordări de ultimă generație care ar putea fi implementate în terapiile de substituție celulară și pentru vindecarea unor alte boli degenerativeObiectivele specifice ale proiectului:

1. Extinderea cantității de celule disponibile pentru medicina regenerativă prin expansiunea celulelor hepatice recoltate de la pacienții cu diabet zaharat tip I, respeciv diabet zaharat tip II;
2. Creșterea eficienței transdiferentierii prin selecția celulelor hepatice predispuse procesului de transdiferențiere;
3. Testarea caracteristicilor celulelor nou generate prin tehnologii "state of the art" pentru a investiga funcția celulelor beta-like;
4. Dezvoltarea modalităților de predicție "in vitro" a imunogenității celulelor nou generate, pentru a fi utilizate ca înlocuitori celulari în maladii autoimune;
5. Validarea preclinică în model animal de diabet, a celor mai eficiente IPC nou generate.Încheierea cu succes a proiectului DiaCure permite creșterea competitivității institutelor de cercetare românești la nivel european. Mai mult, au fost astfel extinse activitățile și competențele în medicina regenerativă, bazate pe excelența personalului implicat și a resurselor tehnice nou generate. Nu în ultimul rând, proiectul a creat oportunități de dezvoltare a carierei științifice în condiții optime pentru noua generație de tineri cercetători.