"DIA-CURE"

TERAPIA PACIENȚILOR CU DIABET ZAHARAT CU CELULE AUTOLOGE OBȚINUTE PRIN TRANSDIFERENȚIEREA CELULELOR HEPATICE


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti

Rezultate estimate la sfârșitul perioadei de implementare:


  • 16 Articole științifice în reviste ISI
  • 8 Comunicări științifice la conferințe internaționale
  • 2 Aplicații pentru brevet
  • 2 Workshop-uri
  • Ghid Procedural
  • Website