"DIA-CURE"

TERAPIA PACIENȚILOR CU DIABET ZAHARAT CU CELULE AUTOLOGE OBȚINUTE PRIN TRANSDIFERENȚIEREA CELULELOR HEPATICE


MINISTERUL EDUCAȚIEI
Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti
Institutul de Cercetari Stiintifice Medicale „Nicolae Cajal”

Axa prioritara 1 – „Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor”.
Competiția POC-A. 1-A.1.1.4-E-2015, Acțiunea 1.1.4: „Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate” – Secțiune E – Tip proiect: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate

TERAPIA PACIENȚILOR CU DIABET ZAHARAT CU CELULE AUTOLOGE OBȚINUTE PRIN TRANSDIFERENȚIEREA CELULELOR HEPATICE

Contract nr. 148/26.10.2016
ID: P_37_794
Nr. My SMIS: 106897
Durata proiectului: 2016 – 2022

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020